رحیمی خبر داد؛

تعدیل جزای نقدی همه جرایم و تخلفات

وزیر دادگستری از تعدیل جزای نقدی همه جرایم و تخلفات خبر داد

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران در تاریخ چهارم تیر تعدیل شده است

بر مبنای این مصوبه و به استناد ماده ۳۰ آئین‌ نامه داخلی هیأت دولت، جزای نقدی تعدیل شده پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۱۵ روزه برای همه محاکم و مراجع رسیدگی قابلیت اجرا داشته و جرایم ارتکابی اشخاص بر مبنای این مصوبه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد